Trí tuệ nhân tạo của Google phát hiện ung thư vú 'siêu' hơn... bác sỹ

Giờ đây, Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đưa tới cho các nhà khoa học một công cụ khác trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư...