(GDVN) - Ngày 14/6, Sở GD&ĐT TP.Hà Nội công bố chỉ dẫn đăng ký tuyển sinh online vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, năm học 2016 - 2017.

========> Tham khảo thêm: gia sư lớp 2

Để đăng ký trực tuyến cho con em mình, bố mẹ các em học trò có thể truy hỏi cập địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, sau đó tuyển chọn mục “Đăng ký tuyển sinh”.
[center !important]niên học 2016 - 2017 là năm thuở sơ khai Thành Phố Hà Nội ứng dụng tuyển sinh qua mạng[/center !important]


Tại mục này, bố mẹ các bạn học sinh lựa chọn loại đăng ký tuyển sinh như: Tuyển sinh vào các trường mầm non; Tuyển sinh vào lớp 1; Tuyển sinh vào lớp 6.

Sau khi điền các thông tin cụ thể, chuẩn xác, ba má xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh online.


hệ thống sẽ thông báo “Đăng ký tuyển sinh thành công”, hiển thị tin tức đăng ký tuyển sinh, mã giấy tờ đăng ký của học sinh.

bố mẹ học sinh nhấn nút “Hoàn tất” để bộ máy chấm dứt và gửi thông tin vào hộp thư điện tử (email) địa chỉ.

1 số lưu ý:

Những điều kiện không thể bỏ qua để ba mẹ đăng ký tuyển sinh online cho con vào các trường măng non, lớp 1, lớp 6 niên học 2016 - 2017:

- thiết bị điện tử có kết nối Internet: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh.

- hộp thư điện tử (email) liên hệ: bố mẹ các em học trò có hộp thư điện tử cá nhân, hoặc tiêu dùng nhờ hòm thư điện tử của cá nhân khác, hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của nhà trường.

- Mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Để đăng ký tuyển sinh online vào lớp một, lớp 6: ba má Phụ huynh khăng khăng phải có mã số đăng ký tuyển sinh online (do trường măng non, tiểu học niên học 2015-2016 trên khu vực Thành Phố Hà Nội cấp).

Mỗi mã số Phụ huynh chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến 1 lần. Trường hợp đăng ký tuyển sinh online vào các trường mầm non, bố mẹ các bạn học sinh không cần phải nhập mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Điền thông tin vào biểu Manchester United đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

- Phần nguồn tin cha, mẹ, người giám hộ: ba mẹ học trò nhất thiết phải khai một trong 3 nội dung: thông tin cha, nguồn tin mẹ hoặc thông tin người giám hộ.

- Trường hợp sai thông tin học sinh: Khi bố mẹ các bạn học sinh mang hồ sơ tuyển sinh đến nộp tại trường đăng ký tuyển sinh theo thời gian quy chế, ban tuyển sinh trường học sẽ đối chiếu và chỉnh sửa theo đúng tin tức giấy tờ tuyển sinh.

In đơn đăng ký tuyển sinh:

ba mẹ học trò có thể in đơn đăng ký tuyển sinh qua biểu M.U do bộ máy gửi vào liên hệ hòm thư điện tử liên hệ; hoặc khi nộp hồ sơ tuyển sinh, ba má đề nghị trường tuyển sinh in đơn đăng ký tuyển sinh trực tiếp từ phần mềm eSAMS.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng