4 động tác cho vòng 3 gợi cảm
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Vòng 3 được coi là đẹp khi nó có tỷ lệ cân đối với vòng 1 và vòng 2. Bạn không cần phải có số đo chuẩn 90 như siêu mẫu nhưng rất cần có một vòng 3 nở nang để gợi cảm hơn khi diện đồ. Bài tập này không chỉ giúp làm săn chắc các cơ ở mông mà còn giúp chị em có một thân hình vừa vặn, khỏe mạnh.

Động tác 1

-Nằm chống 2 tay và gối vuông góc trên sàn
-Nâng từng gối sang 2 bên
-Đổi chân, thực hiện 15 lần


Động tác đơn giản cho bạn tạo hình vòng 3 đẹp và săn chắc.

Động tác 2
-Chống gối, nằm ngửa trên sàn, 2 tay dang ngang
-Dùng tay và chân làm trụ, nhấc mông lên cao


Nhấc mông lên còn giúp cơ bụng thon gọn.
-Thực hiện 15 lần

Động tác 3

-Chống tay và gối vuông góc trên sàn
-1 chân duỗi thẳng ra sau, nâng lên cao
- Thực hiện 15 lần
- Đổi chân, thực hiện 15 lần


Duỗi thẳng chân ra sau, nâng cao lên.

Động tác cuối cùng

- Chống tay và gối vuông góc trên sàn
- Chân vẫn gập gối, nâng lên cao ra phía sau
- Đổi chân, thực hiện mỗi chân 15 lần


Vẫn gập gối, nâng cao chân ra phía sau.

Video hướng dẫn bài tập thể dục thẩm mỹ:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-22//videotheduc17_Mp4_001.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-22//videotheduc17_Mp4_001.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-22//videotheduc17_Mp4_002.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-22//videotheduc17_Mp4_002.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN