Bộ sưu tập trang phục ‘’ Huafu’’ Trung Quốc 2013 được trình diễn tại Berlin Đức. Bộ thiết kế lấy ý tưởng từ những trang phục cổ đại váy Hoa Hạ của Trung Quốc. Huafu nghĩa là Hoa Hạ đại diện cho bản chất, tinh thần, văn hóa và lịch sử Trung Quốc. Vì vậy Huafu còn được gọi là quốc gia ăn mặc của Trung Quốc.
haixuan (anmacdep.com)