Đây là một bộ sưu tập kết hợp giữa phong cách cổ kiển của Pháp và hiện đại của New York của Garance Dore.

Lấy ý tưởng từ một bữa tiệc cocktail, đây là một bộ sưu tập hết sức độc đáo và bắt mắt.