Phong thủy là gì

Xưa nay phong thủy (風水) đã được cộng đồng người Trung Hoa xem như là 1 môn học quan trọng trong cuộc sống. Phong thủy chính là học thuyết nghiên cứu chuyên sâu về sự ảnh hưởng trực tiếp của địa lý nước, khí, gió đến đời sống họa phúc của một con người.

  • Phong (風) tức là gió, là hiện tượng không khí chuyển động xung quanh chúng ta
  • Thủy (水) tức là nước, là sức nước, dòng nước, mạch nước, tượng trưng cho địa thế


Phong thủy là sự tổng hòa của tất cả những yếu tố xung con người như địa thế, hình dạng, dòng nước, mồ mả, địa hình, bố cục mặt bởi không có gian xây dựng, hướng gió, và cả quan hệ giữa người với người trong làng xã, thôn xóm.

Xem thêm: phong thủy ứng dụng trong cuộc sốngPhong thủy có liên quan mạnh mẽ đến sự hưng vượng, họa phúc, suy vong, cát hung, thọ yểu trong kinh doanh buôn bán, làm ăn, ách tắc hoặc sự hanh thông, thuận lợi ích trong công việc.

  • Cát ắt tức là hợp phong thủy
  • Hung ắt tức là không hợp phong thủy


Khí Nếu gặp gió (phong) chắc hẳn sẽ tán, còn Nếu gặp nước (thủy) thì sẽ bị ngăn cho dừng lại, cổ nhân hàng hóa nghìn năm nay vẫn luôn luôn răn dạy chúng ta phải làm mọi phương pháp để cho khí tụ, chứ không được tán, nước chảy phải có chỗ dừng, chính là nguồn gốc của cái tên “phong thủy”.

Phong thủy còn là cách thức xác định và kiếm tìm những địa thế đẹp để làm khu vực trú ngụ, an cư hay thậm chí là nơi mai táng cát tường phú quý để từ đấy có thể đem tới phúc thọ song toàn, cát khí, phú quí hiển vinh, tất cả đấy gọi là thuật phong thủy.

Cũng tương tự như những lĩnh vực khoa học kĩ thuật cổ truyền khác ở các nơi Á Đông, thuật phong thủy hiển nhiên cũng dựa vào dịch lí, ngũ hành, cùng với thuyết âm dương.

Trái ngược hoàn toàn với nghĩ của khá nhiều người, thuật phong thủy không đặt sàn móng trên sự mê tín và tín ngưỡng, mà ấy chính là một lĩnh vực khoa học tự nhiên, đã được trải qua hàng hóa nghìn thử nghiệm cùng thực hành.

Phong thủy là nghệ thuật giúp con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên, dùng thiên nhiên để cuộc sống được hoàn thiện thơn. 1 lúc cuộc sống đã hài hòa với thiên nhiên thì mỗi người chúng ta sẽ làm được khá nhiều việc có ý nghĩa hơn. Tổng kết lại thì phong thủy là ngành nghiên cứu dòng chảy năng lượng giữa con người với thiên nhiên.

vận dụng phong thủy trong cuộc sống hiện đại

Để bắt đầu chúng ta có hai yếu tố để vận dụng . Yếu tố tâm linh, tâm lý con người. Tiếp theo yếu tố tăng trưởng bền vững. tạo lập môi trường sống hình thức chính là giá cả trị cốt lõi. Cải biến thiên nhiên cuộc sống quang ta. đồng thời tăng lên giá trị sống hình thức. hai yếu tố tác động tích cực nhất đến đời sống con người . Vô hình chung thì trời đất chia bốn phương, tám hướng. Còn con người phân chia thành 2 phe đông, tây tứ mệnh. Cụ thể người đông tứ mệnh ở trạch đông. Tương tự người tây tứ mệnh tại trạch tây. Tiếp theo vấn đề này ta có có thể tìm hiểu Đọc thêm tại đây

Xem thêm: chân mày hợp phong thủycác phái phong thủy

Có hai phái lớn:

Phái Hình thế

Trường Phái Loan Đầu (Hình Thể) lấy hình thế, bố cục làm chính. chú ý nhận biết khu vực khởi đầu và kết thúc, dừng tụ của sơn mạch, thủy lưu; kiếm tìm phát hiện hình mạo hướng bối của long hổ triều ứng, để định huyệt vị tọa hướng, chú “Địa Lý Ngũ Quyết”

Phái này do Dương Quân Tùng tự là Thúc Mậu đời Đường khởi xướng. Họ Dương về cuối đời sống ở Giang Tây, môn đệ của ông phần lớn là người Giang Tây, nên còn có tên là phái Giang Tây – hay còn gọi là Diêu Phái.

Phái Hình thế còn gọi là phái Loan đầu, vì học thuyết này chú trọng hình dạng của núi sông, nên có tên như vậy.

Thuyết này về sau hình thành nên lý luận Hình pháp.

Phái Hình thế (Giang Tây hoặc Loan đầu) với Dương Quân Tùng là tổ sư, lần lượt truyền cho Tăng Văn Sán, Lại Văn Tuấn, Ngô Cảnh Loan, Mục Vũ. Trước tác của phái này hiện còn rất nhiều, tiêu biểu là Hám long kinh, Nghi long kinh, Thập nhị trượng pháp của Dương Quân Tùng, Táng thư người đời nhà Tống mượn danh Quách Phác, Thôi quan thiên của Lại Văn Tuấn. Lý luận của phái Giang Tây chú trọng quan sát giới tự nhiên, tiến hành tổng kết quy nạp nhiều hình thế sông núi, kết tinh rất nhiều kinh nghiệm hợp lý. Thuyết này lấy âm trạch làm chủ, dương trạch thường xuyên mượn sử dụng những thuyết của âm trạch song vẫn chú trọng tới hình dạng của nhà ở và sự liên kết về bên ngoài trong không có gian. Phái Giang Tây từ đời Đường, Tống trở đi, lưu truyền khá rộng, đời nhà Minh, nhà Thanh có sút giảm xuống, nhưng vẫn được xã hội tiếp thu rộng rãi, có ảnh hưởng rất sâu rộng.

Phái Lý pháp

Còn gọi là Lý khí, tức hệ thống lý luận phong thủy do phái Phúc Kiến nêu ra nên còn có tên là phái Phúc Kiến.

Thuyết này khởi đầu sớm nhất tại Mân Trung (Phúc Kiến). đến Vương Cấp thời nhà Nam Tống thì rất thịnh hành.

Trường phái này lấy la bàn làm dụng cụ chính, chủ yếu căn cứ vào cái lý của âm dương, ngũ hành, bát quái, cửu tinh, Hà Lạc mà tính toán. Nhấn mạnh âm sơn âm hướng, dương sơn dương hướng, để xác định quan hệ sinh khắc, phán đoán cát hung.

Phái này chú trọng tìm hiểu nguyên lý trạch pháp, dương trạch chia ra 24 lộ, phân biệt âm dương, xác định hưu cữu (cát hung) âm trạch cũng thường xuyên luận về cát hung của tọa hướng, chủ yếu dùng cách thức phán đoán trừu tượng là chính, chứ không để ý nhiều tới hình dạng cụ thể của nhà, đất, sông núi, cho nên còn gọi là “ốc trạch pháp”. Thuyết này về sau lớn mạnh thành học thuyết Lý pháp. Phái Phúc Kiến ít nhân tài, trước tác cũng không có nhiều, có chăng thường là mượn tên của người đời trước, khó biết đích xác là của ai. Từ đời Minh, Thanh trở đi, phái này suy dần, chỉ lưu truyền rộng rãi ở vùng Chiết Trung, ảnh hưởng kém hơn hẳn phần Giang Tây.

https://huynhkimtuyen.com/