Bạn đang tìm kiếm nguồn tài liệu học kinh doanh trên Amazon MIỄN PHÍ, THỰC CHIẾN & ĐÁNG TIN CẬY? Truy cập ngay với các nội dung bằng tiếng Việt sẵn sàng cho nhà bán hàng mới tải về miễn phí:
  • Cách tạo tài khoản và bắt đầu bán hàng trên Amazon
  • Cách lựa chọn ngành hàng và sản phẩm phù hợp kinh doanh tại Mỹ, Canada và châu Âu
  • Cách vận chuyển hàng đến kho Amazon và phương thức Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)
  • Cách tạo và tối ưu hoá trang thông tin sản phẩm
  • Các hướng dẫn kinh doanh trên Amazon từ căn bản đến nâng cao như quảng cáo, xây dựng thương hiệu toàn cầu.
Tất cả đều được tổng hợp đầy đủ và dễ hiểu nhất bằng tiếng Việt ngay trên Seller University để bạn sẵn sàng cho hành trình mang tinh hoa hàng Việt vươn ra toàn cầu!