Vi khuẩn trên răng cổ đại cho thấy sự phát triển của bệnh răng miệng
Các nhà nghiên cứu gần đây đã học được rất nhiều thông tin về sức khỏe răng miệng từ DNA được lưu giữ trong vi khuẩn trên răng hóa thạch.


Nó cho thấy những thay đổi tiêu cực liên quan đến vi khuẩn đường miệng sau khi con người phát triển trở thành nông dân. Cuộc cách mạng công nghiệp đã dẫn đến sức khỏe răng miệng thậm chí tồi tệ hơn do các thực phẩm được sản xuất công nghiệp.


Thông tin trên, được biên soạn bởi University of Adelaide’s Center for Ancient DNA, xuất hiện trong số ra ngày 17 tháng Hai của Nature Genetics . Ban Khảo cổ học tại Đại học Aberdeen và Viện Wellcome Trust Sanger ở Cambridge (Vương quốc Anh) cũng tham gia vào nghiên cứu.Đây là nghiên cứu đầu tiên về hình thức này cho thấy các vi khuẩn đường miệng đã thay đổi trong 7.500 năm qua. Thời kì đầu tẩy trắng răng, vi khuẩn đường miệng đa dạng hơn ngày nay, đó là một điều tốt. Giờ đây, có nhiều bệnh răng miệng xuất phát từ chế độ ăn uống của con người hiện tại.


Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 34 bộ xương người tiền sử Bắc Âu. Dòng vi khuẩn bắt nguồn từ thời kì cuối cùng của săn bắn hái lượm thông qua những người nông dân trong thời đại đồ đồng và thời Trung Cổ.


Nghiên cứu xác định chính xác những thay đổi lớn đã xảy ra một lần nữa 150 năm trước đây với cách mạng công nghiệp khi sản xuất thực phẩm có đường.


hình thức nghiên cứu nàykhông thể tiến hành trước năm 2007, khi ô nhiễm là một vấn đề khi nghiên cứu vi khuẩn cổ đại. Các nhà nghiên cứu đang lên kế hoạch để tiến hành các nghiên cứu tương tự liên quan đến các loài vi khuẩn trên đối tượng khác như người Neanderthal.


<div style="display:block">
<div>
  • Người dân canada đến những nước khác điều...

</div>
</div>
<div style="display:block">
<div>
  • Bí mật giúp bạn có hàm răng trắng bóng</div>
</div>