Thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài là hoạt động của chủ đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam. Đây là hình thức đầu tư đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, mở rộng phát triển liên kết giữa các nước trong thời kỳ quan hệ kinh tế mở, đồng thời mang lại sự phát triển tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam. Bởi vậy nhà nước đang khuyến khích đăng ký thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài cho mọi cá nhân, tổ chức tại Việt Nam.

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài hiện nay được đơn giản hóa với những thủ tục đăng ký đơn giản. Tuy nhiên để có thành lập và hoạt động hiệu quả đúng thì chủ đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng điều kiện cũng như đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư, dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài tại Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Trước tiên để thành lập doanh nghiệp, chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư để xin giấy đăng ký đầu tư thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài bao gồm:
+ Văn bản chi tiết về nội dung của dự án đầu tư: Vốn đầu tư, địa điểm thực hiện dự án đầu tư, quy mô, tư cách pháp nhân của nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư, cùng những cam kết đảm bảo môi trường trong quá trình hoạt động dự án,…
+ Hợp đồng liên doanh, điều lệ doanh nghiệp
+ Bản báo cáo tài chính của nhà đầu tư
Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài, chủ đầu tư hoặc đại diện doanh nghiệp sẽ nộp tại Cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ thì cơ quan nhà nước quản lý đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài nếu hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì kết quả nhận được là thống báo từ chối với lý do bằng văn bản.

Xem thêm: thành lập công ty tphcm, thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty giá rẻ