Nhân quả là quy luật bất di bất dịch của vũ trụ được Đức Phật phát hiện sau lúc thành Chánh Quả dưới cội Bồ Đề. Chính quy luật nhân quả đã phá tan các ý niệm sống về thần quyền, cho rằng mang một đấng toàn năng đủ sức để ban phước giáng họa, điều khiển cuộc sống của con người. lúc biết, hiểu và sống theo luật nhân quả, bạn sẽ khiến cho chủ cuộc sống của mình, biết phương pháp chuyển hóa những khổ đau đúng Chánh pháp cũng như nắm giữ được vận mệnh trong tay mình.

website thông tin hay :Chú Đại Bi


Sống theo luật nhân quả.

Vạn sự vạn vật nói chung đều chuyển động theo sự chi phối của luật Nhân quả, chính xác là Nhân-duyên-quả. sở hữu con người, quy luật Nhân-duyên-quả đi lại và hình thành cần đời sống của 1 cá nhân gọi đủ là Nhân quả-Nghiệp báo. Tạo nghiệp nhân tốt ắt sẽ được nghiệp quả lành. Ngược lại, gieo nghiệp nhân xấu ắt sẽ gặt quả báo ác.

Sống theo nhân quả đem đến các lợi ích gì?

Chủ động, tích cực, tự tin.

Cuộc đời chúng ta hiện nay là sự biểu lộ ra thành quả của những nhân rẻ xấu trong quá khứ. Thế cần muốn tiến bộ, muốn tương lai thấp đẹp thì ngay trong bây giờ chúng ta phải gieo trồng những nhân rẻ. Chúng ta ko thể đổ lỗi, đổ thừa cho hoàn cảnh, cho thần thánh, cho người khác. Anh đã gieo thì anh bắt buộc gặt. Và anh muốn gặt vật dụng gì thì hãy gieo thiết bị đó. Sự lạc quan, yêu quý đời sống, quý trọng thời gian là do tin và sống theo nhân quả. Tương lai ko phải là mơ ước viễn vông, tương lai nằm trong những việc làm cho ( hành động phải chăng xấu, nghĩa là nghiệp rẻ xấu) ngay trong giây phút này.

website của thầy : thích phước tiến [/b]


Sống theo luật nhân quả.

Tin nhân quả làm chúng ta an tâm. Sự thông minh, trật tự, ý nghĩa của 1 cuộc đời là do nhận thức được và sống theo nhân quả. Và hầu hết lộn xộn, thậm chí hỗn loạn của đời sống một cá nhân hay của xã hội đều là do thiếu nhận thức về nhân quả và không sống theo nhân quả.

website của thầy : thích thanh từTự do và bình đẳng.

có định luật nhân quả, tôi bình đẳng mang tất cả chúng sanh trong sự thăng tiến của tôi. đấy là sự bình đẳng tuyệt đối: ko ai ăn gian, hối lộ, khiến đồ kém chất lượng, nịnh nọt, bợ đở đối với nhân quả được. Nhân quả làm cho tôi bình đẳng trước đa số cơ hội để tiến bộ, cả vật chất lẫn tinh thần. Nhân quả khiến tôi trở nên nhà điêu khắc, kiến trúc sư cho cuộc đời tôi và là người kế thừa duy nhất hầu hết hành động tốt xấu của tôi. Đây là sự tự do tôi với được. Tự do lựa chọn, tự do hành động và tự do xây dựng cuộc đời tôi.giả dụ tôi nhận ra mọi sự trong cuộc đời này đều với thể chuyển hóa thành một nhân tốt cho tôi, thì tự do của tôi là ở khắp tất cả, quyền lực của tôi ở khắp tất cả. ấy là sự lạc quan, niềm vui hướng thượng của người tin nhân quả. một thí dụ: thấy một cục đá trên đường đi có thể khiến cho ngã té, tôi ném nó vào lề. Như thế là chỉ một cục đá tầm thường tôi đã chuyển hóa thành một nhân tốt cho hệ thống nhân quả- tức là cuộc đời của tôi.

ko lo sợ.

” không sở hữu điều gì sở hữu thể xảy ra sở hữu mình, trường hợp nơi mình không mang điều đó”. Đây là một câu nhắc của Phật giáo. ko với quả nào sở hữu thể xảy ra sở hữu tôi, trường hợp tôi không có nhân quả đó. Người Phật tử sống cuộc đời không lo sợ như vậy. Còn ví như quả xấu đó xảy ra thì sao? Thì hãy ráng chịu cất, nhẫn nhục bởi vì mình đã mang nhân cho quả đấy và nay nhân đang trổ thành quả. Trách ai nữa, ngòai mình? Và hãy rút kinh nghiệm, nếu muốn ko gặp điều đấy nữa thì chớ gieo nhân về điều đấy nữa.

Sống theo luật nhân quả.