Avatar chị nhìn xinh nhỉ. Chị em nghĩ kiểu tóc cúp hay bob sẽ hợp với chị lắm đó.