Nếu bạn nghĩ rằng những sắc màu rực rỡ khi diện vào mùa hè sẽ có cảm giác nóng nực, vậy thì thật đáng tiếc!
Thử thay đổi suy nghĩ đó của bạn nào:Bạn nghĩ sao? Thay vì trốn tránh cái nóng và bỏ qua rất nhiều thứ đẹp đẽ, hãy thử rực rỡ hơn cả nắng hè xem nào! [IMG]images/smilies/wink.png[/IMG]