Công ty Cris Conf thời trang Ý lập kế hoạch mở rộng kinh doanh của họ đến Trung Quốc, họ nhận thấy lợi ích ở thị trường Trung Quốc qua việc họ đã thiết lập nhiều cửa hàng với các thương hiệu khác nhau.
"Kế hoạch chung của chúng tôi mở rộng chiến lược cho mới thương hiệu, Tổ chức hội chợ triển lãm và tiến sâu vào các trung tâm mua sắm" Massimo Ambanelli, quản lý của Cris Conf nói , "Trung Quốc được coi là thị trường quan trọng của chúng tôi, thậm chí nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới đã thành công nhờ vào thị trường này', "
Cris Conf đã phát triển và mở rộng kế hoạch tại thị trường Trung Quốc dựa trên năm năm nghiên cứu kinh doanh quốc tế Giorgio Loviscek quản lý của Thời Trang G, một thương hiệu củaCris Conf nói.
Các công ty bắt đầu hoạt động trong các Năm 1980 và tạo ra các thương hiệu như Pinko, mà trở thành nổi tiếng và có đạt được mức bán hàng thành công phi thường.
Các thương hiệu đã bắt nhịp thị trường và phân khúc trên toàn thế giới, bây giờ có 24 cửa hàng ở Bắc Kinh Trung Quốc với 3 cửa hàng tại Thượng Hải.
" Không chỉ thời trang G mà thương hiệu may mặc khác sang trọng, thời trang mát mẻ của Cris Conf mang một phần của phong cách Ý, một phong cách của cuộc sống trong một bộ sưu tập thời trang.
Các quản lý nói Cris Conf kế hoạch đến đặt lên hai đến ba cửa hàng Thời trang G trongThượng Hải và thành phố khác trong Trung Quốc tiếp theo là kế hoạch hai năm tới sẽ hợp tác với các đối tác địa phương.
Sẽ có 150 cửa hàng có thể thành lập được ở Trung Quốc trong năm năm, nhưng kinh doanh sẽ được dựa trên quan hệ đối tác với công ty Trung Quốc.menhai