1.TÓC:

1 mái tóc nhẹ nhàng bồng bền trong gió hay...

hay 1 mái tóc rực lửa,cá tính...
2.make up:
c<font size="3">àng nh<font size="3">ẹ nh<font size="3">àng <font size="3">c<font size="3">àng
tốt,<font size="3">gi<font size="3">úp b<font size="3">ạn tho<font size="3">ải m<font size="3">ái v<font size="3">à <font size="3">d<font size="3">ễ ghi <font size="3">đi<font size="3">ểm nh<font size="3">ất
</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>

nh<font size="3">ấn <font size="3">đ<font size="3">ậm <font size="3">ở m<font size="3">ôi th<font size="3">ôi th<font size="3">ì c<font size="3">ũng <font size="3">đ<font size="3">ã ghi điểm tuy<font size="3">ệt <font size="3">đ<font size="3">ối r<font size="3">ồi...</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>

<font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3">3.<font size="4">t<font size="4">rang ph<font size="4">ục <font size="4">đi bi<font size="4">ển:
</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>
<font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>
<font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3">m<font size="3">ột<font size="3"> chi<font size="3">ếc v<font size="3">áy m<font size="3">axi <font size="3">,<font size="3">đ<font size="3">ôi sandal n<font size="3">ổi b<font size="3">ật.n<font size="3">ổi qu<font size="3">á c<font size="3">òn</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> gì...


1 v<font size="3">ài t<font size="3">íp nh<font size="3">ỏ m<font size="3">ix <font size="3">đ<font size="3">ồ
</font></font></font></font></font></font>
sandal luôn là chọn lựa hoàn hảo


<font size="4">4.ren:
</font>


vừa cá tính và rất là ***y
5<font size="4"><font size="4">.NEON<font size="4">:
</font></font></font>hết sảy kon bà bảy

6.GIÀY:


<font size="3"><font size="3">đ<font size="3">ế xu<font size="3">ồng,</font></font></font></font>

gi<font size="3">ày th<font size="3">ể thao n<font size="3">ăng <font size="3">đ<font size="3">ộng
</font></font></font></font></font>


sandal

giày l<font size="3">ư<font size="3">ời</font></font>
7.<font size="4">ÁO PH<font size="4">ÔNG:
</font></font>

b<font size="3">ạn ch<font size="3">ỉ c<font size="3">ần m<font size="3">ặc chi<font size="3">ếc <font size="3">áo n<font size="3">ày th<font size="3">ôi l<font size="3">à <font size="3">đ<font size="3">ã ch<font size="3">ất <font size="3">đ<font size="3">ứ <font size="3">đ<font size="3">ừ r<font size="3">ồi
</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>

kiwi<font size="3"> th<font size="3">ì sao
</font></font>8.nails:

1,2,3,4

neon thì saohọa tiết đang cực hot luôn

9.phụ kiện lấp lánh:


sequins k bao giờ là hạ nhiệt cả

những món đồ nhỏ lấp lánh...

10.party night:barbie(not bad)

có anh chàng nào sẽ rời mắt khỏi bạn chứ.

huyền bí và lấp lánh...


sau tip này mong b<font size="4">ạn s<font size="4">ẽ th<font size="4">ật ho<font size="4">àn h<font size="4">ảo cho ng<font size="4">ày h<font size="4">é s<font size="4">ôi <font size="4">đ<font size="4">ộng nh<font size="4">é.i love summer</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>