Bình xịt hơi cay là một trong các loại công cụ hỗ trợ. Việc trang bị và sử dụng các loại công cụ hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Lực lượng dân phòng được phép sử dụng công cụ hỗ trợ nhằm mục đích giữ gìn trật tự công cộng và an toàn xã hội, trấn áp hành vi manh động của tội phạm. Việc lạm dụng việc sử dụng công cụ hỗ trợ để xâm phạm sức khỏe, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân là hành vi bị nghiêm cấm.

>>> Xem thêm: bình xịt hơi cay


Điều 33 (Pháp lệnh số 16/2011) về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định về các trường hợp sử dụng công cụ hỗ trợ như sau:

Người được giao công cụ hỗ trợ khi thi hành công vụ được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 22 của Pháp lệnh này (các trường hợp được phép nổ súng);

b) Ngăn chặn người đang có hành vi đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác;

c) Bắt giữ người theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật”.

>>> Xem thêm: súng bắn điện

Trường hợp những hành vi phản ứng của bạn sẽ dựa trên đánh giá thực tế khách quan lúc đó, nếu không nằm trong các trường hợp nêu trên thì việc sử dụng bình xịt hơi cay của lực lượng dân phòng là trái pháp luật. Tùy vào tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi mà hành vi này có thể được xác định là hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác ở mức độ vi phạm hành chính hoặc mức độ vi phạm pháp luật hình sự.

Theo đó, nếu việc dùng bình xịt hơi cay nói trên gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên thì hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Nếu việc dùng bình xịt hơi cay mà gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật dưới 11% thì hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi đánh người khác theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định 73/2010/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tư, an toàn xã hội.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng

>>> Xem thêm: dùi cui điện mini