Trang điểm quyến rũ như Tuyết Lan
Tuyết Lan luôn tạo phong cách trang điểm nhấn mạnh vào đôi mắt, đôi môi hoặc cả 2 để chúng thật nổi bật. Nếu bạn sắp có một bữa tiệc tối cùng bạn bè, phong cách trang điểm mắt mèo và son đỏ vừa cá tính vừa quyến rũ của Tuyết Lan sẽ giúp bạn ghi điểm.


Trang điểm kiểu mắt mèo giúp che đi nhược điểm đôi mắt nhỏ của Tuyết Lan.


Son đỏ giúp tôn lên làn da trắng mịn của cô ấy.

Video hướng dẫn trang điểm:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/2-2013/videoclip/2013-04-06//Eva_MatMeo_001.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/2-2013/videoclip/2013-04-06//Eva_MatMeo_001.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Theo EVA