Tóc tết trái tim điệu đà
Bạn hãy thử kiểu tóc tết hình trái tim cực kỳ ấn tượng và duyên dáng này cho bữa tiệc sắp tới nhé, đảm bảo ai cũng sẽ phải ngoái nhìn.


Chỉ với vài bước đơn giản, bạn sẽ có được kiểu tóc tết trái tim duyên dáng. Bạn có thể diện kiểu tóc này đi chơi, dự tiệc hoặc thậm chí cả đi làm

Video hướng dẫn làm tóc:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/1-2013/videoclip/2013-03-29//Toctethinhtraitim_001.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/1-2013/videoclip/2013-03-29//Toctethinhtraitim_001.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>
Theo EVA