Với mái tóc xoăn dài, chị em có thể biến tấu để mang đến những phong cách mới mẻ. Một kiểu tóc đẹp để khởi động ngày mới trong ngày xuân sẽ giúp chị em thấy yêu đời hơn rất nhiều.


Kiểu tóc phảng phất hơi hướng cổ điển nhưng vẫn tràn ngập nét nữ tính và lãng mạn.Trước tiên dùng máy uốn lọn để tạo kiểu xoăn. Chia tóc thành 4 phần đều nhau như hình. Buộc đuôi ngựa cho phần sát gáy.Phần tóc trên đỉnh đánh rối sau đó xoắn lại. Dùng ghim kẹp về phía sau.Tiếp tục dùng tay xoắn với phần tóc 2 bên thái dương và kẹp lại.Có thể dùng gôm giữ nếp để có được mái tóc gọn gàng ưng ý.

Chúc các bạn thành công.

Video hướng dẫn trang điểm:
<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/1-2013/videoclip/2013-01-26//TocBui_Eva1_MP4_0001.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/1-2013/videoclip/2013-01-26//TocBui_Eva1_MP4_0001.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>
Theo EVA