Trang điểm ấm xua tan đông lạnh
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Trúc Diễm luôn ghi điểm với phong cách trang điểm rất nhí nhảnh và tươi tắn.

Với chiếc đầm trắng, cô nổi bật với tông trang điểm son hồng.


Nụ cười rạng rỡ xua tan mùa đông lạnh giá.

Video hướng dẫn trang điểm:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-27//Trangdiemtrucdiem2712_Mp4.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-27//Trangdiemtrucdiem2712_Mp4.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN