1 tuần giảm béo cho quý cô 'bụng bự'
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Thể dục thẩm mỹ là phương pháp duy nhất giúp chị em có được vòng eo thon săn chắc. Nếu chỉ ăn kiêng, bạn vẫn có thể giảm cân nhanh nhưng vóc dáng sẽ không có* được vẻ đẹp khỏe khoắn, cân đối. Lượng nước và mỡ trong cơ thể giảm đi nhưng các cơ dường như bủng beo, không hề gọn gàng.
Bài tập dưới đây chủ yếu tác động vào cơ bụng giúp tiêu tán mỡ thừa vùng này cho chị em một cơ thể gợi cảm.


Nằm ngửa, 2 tay đỡ sau đầu, nâng 1/2 thân trên lên xuốngNâng gối lên vuông góc, bật thân trên dậy.
-Đá chéo chân sang từng bên
-Chống gối, 2 tay đan vào nhau, vận động cơ bụng
-Vắt chéo 1 chân lên gối, tiếp tục nâng người lên
-Tiếp tục nằm ngửa, 2 tay để sau đầu, nâng người lên
-Chống hối, nâng thân trên lên hết cỡ
-Xếp 2 tay trước ngực, bật người dậy


Vắt chéo 1 chân lên gối, nâng đầu lên

Video hướng dẫn bài tập thể dục thẩm mỹ:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-28//Theduc01_2812_MP4_001.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-28//Theduc01_2812_MP4_001.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-28//Theduc01_2812_MP4_002.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-28//Theduc01_2812_MP4_002.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN