Kinh tế ngày càng tiến triển cần đòi hỏi nhu cầu của con người ngày càng tăng cao để phục vụ cho nhu cầu giải trí của con người. Từ khi có sự xuất hiện của dòng điện thoại IP thì hầu hết con người đều lựa chọn dòng điện thoại này để sử dụng. bởi vì thế nếu phải lắp đặt hàng ngàn chiếc điện thoại IP trong một ngày vô cùng khó khăn. nên đã có sự xuất hiện của giải pháp Auto-Provisioning là một trong những phương án dễ sử dụng nhất, giúp cho quá trình lắp đặt diễn ra một phương pháp nhanh chóng hơn so với cách thức thông thường. Dưới đây là 4 thông tìn về cấu hình cho điện thoại (Auto-Provisioning).

lap dat tong dai noi bo

Thế nào là cấu tình tự động cho điện thoại IP (Auto-Provisioning)

nếu đã sử dụng cấu hình Auto-Provisioning bạn có thể dễ dàng tiết kiệm được một khoảng thời gian tương đối lớn. tại vì là cấu hình điện thoại tự động nên hầu hết tất cả những thông tin của người dùng có thể tự động được nhập vào tổng đài thông qua giao diện web trung tâm. Nhưng nếu muốn nhập thông tin thì yêu cầu phải có địa chỉ MAC của điện thọai IP, phần mở rộng mong muốn và ID người gọi được hiển thị trên màn hình điện thoại của bên gọi.

bởi do điện thoại IP sử dụng cấu hình thông qua mạng nội bộ và cấu hình điện thoại tập trung nên nó đem lại ưu việt là sẽ giúp người dùng tiết kiệm khá nhiều thời gian và tiền bạc. Hơn nữa một khi đã sử dụng cấu hình tự động cho điện thoại IP người dùng có thể dễ dàng cho việc cập nhật điện thoại hoặc thiết lập 5 cấu hình đặc biệt trở cần đơn giản hơn nhờ sự tập trung này.

Cơ chế hoạt động của cấu hình tự động cho điện thoại IP

nếu như muốn sử dụng cấu hình tự động cho điện thoại IP bạn nên tạo một tài khoản điện thoại mới trong giao diện web của hệ thống điện thoại IP. Sau đó bạn hãy tiến hành lưu cấu hình điện thoại trên một số hệ thống điện thoại IP, tiếp theo hãy khởi động lại điện thoại IP để làm cho nó gửi yêu cầu cấu hình và cuối cùng nhận được 5 tập tin cấu hình từ hệ thống điện thoại IP. Khi bạn đã sử dụng điện thoại của bạn với một hệ thống điện thoại khác trước đó các mặc định khi sản xuất trước khi bắt đầu quá trình cấu hình. các tập tin cấu hình nhận được thay đổi từ điện thoại này đến điện thoại kia.

dien thoai ip grandstream

Có một phương pháp khác để tự động cấu hình một điện thoại IP là sử dụng cấu hình dò khám phá điện thoại tự động WorldfonePBX .