Một số tuổi không nên đứng động thổ xây nhà năm 2018 là các tuổi phạm Kim lâu và có Địa chi là Tuất - Dậu – Hợi, có Thiên can là Nhâm và Giáp. Xem chi tiết : xem tuổi làm nhà


Trước khi xây nhà ai cũng tự hỏi, năm nay mình có được tuổi xây nhà không, hoặc việc làm, tu sửa nhà có gặp họa gặp chướng nào không? Một người được tuổi đứng động thổ xây nhà là như thế nào?

Các yếu tố cần xem xét bao gồm:

Không phạm Kim Lâu: Đây là yếu tố đầu tiên. Cách tính Kim Lâu là lấy tuổi âm chia 9 dư 1-3-6-8 là phạm kim lâu, chứ không phải là tuổi âm có đuôi 1-3-6-8 như quan niệm thường thấy.Không phạm Thái Tuế: Nghĩa là tuổi xung với năm, ví như năm 2018 là năm Mậu Tuất thì những người Tuổi Thìn thì không được động thổ.

Đây là bài toán của Lục xung, không có nghĩa những người tuổi Sửu và Mùi cũng phải kiêng. Có bài toán Lục Xung thì có bài toán Lục Hợp, ví dụ dần xung Thân – Tỵ xung Hợi, nhưng Dần với Hợi và Tỵ với Thân lại hợp nhau.

Vì vậy, quan điểm 4 tuổi xung lẫn nhau như xưa cũ là sai.Không phạm Lục Hại: Những người tuổi Dậu cũng không đứng động thổ, vì Lục Hại là xấu không kém lục xung là mấy. Người cẩn trọng hơn người ta còn đối chiếu thêm Lục Hình.Trên đây là những điều trọng yếu liên quan đến tuổi (địa chi), nhiều người còn đối chiếu thêm cả Hoang ốc, Tam tai, Trạch tuổi tốt hay xấu, Thái bạch...

Tuy nhiên, khi tính tuổi của người để làm nhà chỉ cần xem các tiêu chí liệt kê ở trên. Kể cả Hoang ốc cũng không sợ, vì trong tất cả các bộ môn khoa học phương Đông đều có phương pháp tính logic và tuần tự theo quy luật, trong đó bài toán Hoang ốc lại bị ngắt quãng, không logic, nên không đáng tin.

Đó là Địa chi, còn về Thiên can, năm 2018, những người động thổ cần kiêng tuổi Nhâm và Giáp, vì Mậu Nhâm xung phá nhau và Giáp phá Mậu.Trên đây mới chỉ là xem mối tương quan giữa Nhân với Thiên và Nhân với Nhân. Để xem động thổ xây nhà thì ta cũng nên quan tâm tới mối tương quan giữa Nhân với Địa và mối tương quan giữa Địa với Thiên.Mối tương quan giữa Nhân với Địa gồm: Có phạm tam sát, năm sinh có phạm xung phá với sơn hướng của ngôi nhà không, có phạm Ngũ hoàng

– Nhị hắc của năm tháng ngày giờ và của đại vận hay không. Thế cục có bị xung sát gì hay không,...


Hình minh họa.

Mối tương quan giữa Địa với Thiên: Thiên ở đây là Thiên thời hay thời vận là gồm có Đại vận – Tiểu vận – Niên – Nhật – Nguyệt – Thời. Đất định xây nằm trong tiểu vận nào và nằm trong đại vận nào, đất này hướng gì, khi tính toán 8 hướng – 24 sơn – 72 long theo tam nguyên cửu vận thì có được những bộ sao Vận – Sơn – Hướng tốt hay không. Năm tháng ngày giờ động thổ và úp nóc và nhập trạch tốt hay không...Vì vậy, nhiều người được tuổi đẹp mà xây nhà đến đâu gặp họa đến đó là tốt về Nhân nhưng phạm về Thiên Địa, còn có người không đi xem tuổi mà xây nhà phạm tuổi nhưng lại được năm Thiên Địa tốt thì Nhân có xấu cũng vẫn tốt. Người đó là người được hưởng phúc, cho nên các cụ mới nói: “Tu nhân tích đức và tạo phúc, có phúc có đức thì mặc sức mà ăn”.

Một số tuổi không nên đứng động thổ xây nhà năm 2018 là: Các tuổi phạm Kim lâu và có địa chi là Tuất - Dậu – Hợi, có thiên can là Nhâm và Giáp. Còn hướng nhà không nên xây trong 2018 là hướng Bắc, hướng Tây, hướng Thìn - Tỵ - Ngọ - Mùi – Nhâm – Giáp.

Nguồn : eva.vn/nha-dep/chuyen-gia-phong-thuy-tu-van-tuoi-xay-nha-phat-tai-nam-2018-c169a339114.html