Trẻ trung với tóc búi thắt nút
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Kiểu tóc thắt nút này có thể sử dụng khi đi dạ tiệc hoặc khi dạo phố. Bạn nên mix chúng kèm với các kiểu trang phục khỏe khoắn, cá tính.


Kiểu tóc búi cực xinh kết hợp với mái lệch.

Video hướng dẫn làm tóc:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-19//Trangdiem_Tocthatnut.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-19//Trangdiem_Tocthatnut.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN