Phong cách trang điểm với những tông ấm sẽ rất hợp với tiết trời này. Không thể phủ nhận sắc đẹp của Mai Phương Thúy cũng như gu trang điểm, thời trang vô cùng ấn tượng trong năm vừa qua. Đó cũng là lý do mà cô trở thành một trong những Hoa hậu đắt show nhất của năm.


Mai Phương Thúy tươi tắn với tông trang điểm ấm.Nụ cười rạng rỡ của nàng hoa hậu thu hút mọi ánh nhìn.


Video hướng dẫn trang điểm:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-14//Trangdiem_Thuphuong.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-14//Trangdiem_Thuphuong.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>
Theo EVA