Kiểu tóc đáng yêu này sẽ giúp bạn trở nên duyên dáng trong mắt chàng đấy! Với mái tóc dài ngang lưng, bạn hãy biến hóa nó thành một chiếc nơ thật xinh xắn nhé!


Trước tiên bạn chải toàn bộ tóc về phía sau, lấy hai phần tóc bên thái dương bằng nhau và cột lại. Lưu ý buộc gập tóc lại để tạo thành một búi tóc phía sau gáy.Chia đôi phần tóc gập, kéo thẳng sang hai bên để tạo thành nơ. Lấy một phần tóc phía dưới kéo lên, luồn ngang chính giữa phần tóc vừa thực hiện để tạo thành dây cột cho chiếc nơ.Dùng kẹp ghim để cố định tóc. Cuối cùng bạn đã có mẫu nơ rất xinh xắn.Video xem thêm:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-15//TetTocNO_Mp4_001.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-12-15//TetTocNO_Mp4_001.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>
Theo EVA