Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ chú trọng triển khai những hoạt động nào

Ông Nguyễn Văn Lý: Năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội được giao tăng trưởng tín dụng 8%, tương đương 11.300 tỷ đồng. Chúng tôi phấn đấu thu nợ khoảng 45.000 tỷ đồng, cộng với một số nguồn vốn chỉ định khác và của địa phương chuyển sang, tính ra tổng vốn cho vay là 58.300 tỷ đồng. Đây được dự kiến là năm có lượng tín dụng phát ra lớn so với các năm trước, dự kiến tăng 5.100 tỷ đồng so với 2016.

Để thực hiện nhiệm vụ này, đảm bảo phục vụ hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách là nhiệm vụ nặng nề, nên năm 2017 sẽ là năm Ngân hàng Chính sách Xã hội tập trung khai thác nguồn vốn tại điểm giao dịch xã để tạo vốn cho các nguồn khác; tạo ra kênh huy động vốn mới gắn với hoạt động của ngân hàng tại địa bàn cấp xã. Việc huy động vốn tại các xã sẽ được triển khai trước mắt ở các nơi có dân cư thu nhập cao, theo chiến lược “vết dầu loang.” Đối với những xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì ngân hàng thực hiện việc thu tiền gửi ngay tại nhà. Ngân hàng ủy thác cho tổ trưởng tiết kiệm thu tại nhà.

Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ cùng chính quyền cấp ủy, tổ nhóm đoàn thể quay vòng tốt vốn tín dụng, thu hồi tốt nợ để tạo nguồn cho vay mới, giúp cho người dân trả nợ được vốn Chính phủ. Sẽ ưu tiên phân bổ vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; các vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, khó khăn; vùng có thiệt hại về thiên tai.

Và một điểm nữa là năm 2017 Ngân hàng Chính sách Xã hội sẵn sàng cho vay nhà ở xã hội. Chúng tôi chỉ đợi Chính phủ chỉ đạo là triển khai. Kế hoạch xây dựng nguồn vốn cho chương trình này đề xuất cho năm 2017 là 1.000 tỷ đồng.

– Liên quan đến câu chuyện triển khai gói hỗ trợ nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang triển khai như thế nào? Có sự khác biệt nào giữa việc cho vay nhà ở xã hội giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội với các ngân hàng thương mại khác, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Lý: Hiện chưa có vốn nhưng đây là chương trình lớn, đặc trưng của giai đoạn mới của chính sách xã hội. Ngân hàng đã tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến, ban hành nghiệp vụ hướng dẫn cho vay nhà ở xã hội.

Chủ đề cùng chuyên mục:

Vay Thế Chấp Sổ Đỏ, Cầm Sổ Đỏ
thế chấp sổ đỏ vay được bao nhiêu tiền
Vay Đáo Hạn Ngân Hàng Agribak