Xinh xắn với tóc vấn
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Kiểu tóc này có thể thực hiện khi đi dạo phố hoặc khi dự tiệc. Chỉ cần thêm một chiếc bờm mảnh là bạn đã tạo được ấn tượng thật đẹp rồi.Kiểu tóc vấn mái phồng rất đáng yêu và trẻ trung.Khẳng định phong cách với trang phục và kiểu tóc cực ấn tượng.

Video hướng tạo kiểu tóc:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-28//Trangdiem_Buitoc2811.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-28//Trangdiem_Buitoc2811.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN