Tôn Lệ luôn thu hút với vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng. Vì thế khi cô bất chợt đổi phong cách cùng son đỏ đã tạo nên một ấn tượng thật thú vị. Vẻ đẹp quyến rũ của nữ diễn viên nổi tiếng với tông trang điểm dạ tiệc. Phong cách này cũng được sử dụng để trang điểm tiệc cưới của nhiều cô dâu năm nay.


Video hướng dẫn trang điểm:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-23//Eva1_TrangdiemTonle_Mp4.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-23//Eva1_TrangdiemTonle_Mp4.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>
Theo EVA