Xinh xinh với tóc tết Hà Lan
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Kiểu tóc cô gái Hà Lan thực hiện khá đơn giản, chỉ trong vòng 5 phút bạn đã có thể tạo được một mẫu tóc thật xinh.Tóc tết thay băng đô xinh xắn trên đầu.


Hoặc khéo léo kết thêm dải lụa để tăng vẻ mới lạ.

Video hướng dẫn làm tóc:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-20//Trangdiem_tochalan1.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-20//Trangdiem_tochalan1.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN