Biến hóa với 4 kiểu tóc xinh
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Chỉ với một bông hoa xinh xắn, bạn có thể gài lên tóc và tạo được những kiểu cực xinh.Kiểu tóc búi sang trọng.Kiểu tết lệch đáng yêu.Kiểu đuôi ngựa lệch duyên dáng.Hay băng đô điệu đà.Một phong cách thật dịu dàng với những bông hoa phải không nào?

Video hướng dẫn làm tóc:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-16//Cackieu_tettoc.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-16//Cackieu_tettoc.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>
Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN