Nồng nàn tông son đỏ
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Sở hữu vóc dáng siêu mẫu và khuôn mặt đẹp, Ái Phương luôn biết cách thu hút người đối diện với tông trang điểm rất tinh tế.Với đầm sequin, cô thật lộng lẫy với tông trang điểm son đỏ.Vẻ đẹp gợi cảm của chân dài kiêm ca sĩ với mái tóc xoăn lệch điệu đà.

Video hướng dẫn trang điểm:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-13//Eva2_trangdiemAiphuong_Mp4.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file=http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-13//Eva2_trangdiemAiphuong_Mp4.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN