Rực rỡ tông son đỏ
Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Cùng học cách trang điểm đáng yêu như cô ca sĩ Taylor Swift.
Không chỉ nổi tiếng với phong cách thời trang, Taylor Swift còn là người có gu trang điểm rất thu hút.Không thể không ấn tượng với tông trang điểm son đỏ rực rỡ của Taylor.


Cô ca sĩ xinh đẹp thường chọn tông màu mắt sáng khi đi kèm với son môi đỏ.

Video 1 hướng dẫn trang điểm:
<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-03//Taylor_Eva3_Mp4_001.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-03//Taylor_Eva3_Mp4_001.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Video 2 hướng dẫn trang điểm:
<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-03//Taylor_Eva3_Mp4_002.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-11-03//Taylor_Eva3_Mp4_002.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN