Trang điểm ấn tượng phong cách dự tiệc
Hãy thử đổi phong cách với tông mận thật ấn tượng cho mùa thu này.

Bạn sẽ không thể không ấn tượng với hình ảnh vô cùng xinh đẹp của cô ca sĩ BoA với tông môi mận quyến rũ.BoA vào vai công chúa rất "ngọt" với phong cách trang điểm ấn tượng.Cô ca sĩ trẻ luôn khiến khán giả phải bất ngờ với những shoot hình ấn tượng.

Video hướng dẫn trang điểm:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-30//TrangdiemBoA_Mp4.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-30//TrangdiemBoA_Mp4.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN