Rạng ngời cùng tông trang điểm trầm

Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Đây là tông rất được ưa thích trong mùa thu.

Vì thế không có gì lạ khi Jennifer Phạm thường xuyên lựa chọn tông này khi đi dự tiệc.Phong cách duyên dáng của cô rất hợp với tông trnag điểm mùa thu.


Người đẹp gây ấn tượng với đôi mắt to và nụ cười quyến rũ.

Video hướng dẫn trang điểm:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-30//Xuatlai_JenniferPham_Mp4.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-30//Xuatlai_JenniferPham_Mp4.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>
Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN