Mẹo trang điểm tỏa sáng mùa thu

Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Hoa hậu Thu Thảo luôn thu hút sự chú ý với phong cách trang điểm rất tinh tế.

Hoa hậu Thu Thảo có lợi thế là làn da trắng mịn nên cô rất phù hợp với phong cách trang điểm nhẹ.Vẻ đẹp quyến rũ của Hoa hậu với tông trang điểm mùa thu.Người đẹp nổi bật với gương mặt sáng và nụ cười rạng rỡ.

Video hướng dẫn trang điểm:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-29//HoahauThuThao_Mp4.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-29//HoahauThuThao_Mp4.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>
Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN