Trang điểm cô dâu mùa cưới

Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Đó là phong cách rất dịu dàng và tươi tắn thay vì những tông màu nóng.

Bạn sẽ tìm thấy lời giải đáp trong phong cách trang điểm của Á hậu Tú Anh khi hóa thân thành cô dâu.Tú Anh khoe vẻ duyên dáng với tông trang điểm nhẹ.


Cô cũng gợi ý kiểu tóc cô dâu là mái ốp phồng và đuôi uốn lọn nhẹ nhàng.

Video hướng dẫn trang điểm phần 1:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-29//TrangDiemTuAnh_Mp4_01.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-29//TrangDiemTuAnh_Mp4_01.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Video hướng dẫn trang điểm phần 2:

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-29//TrangDiemTuAnh_Mp4_02.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-29//TrangDiemTuAnh_Mp4_02.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>
Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN