Đẹp hơn với tông trang điểm nhẹ

Chia sẽ mẹo hay, mẹo vặt, bí quyết làm đẹp cho bạn


Cùng học búp bê Bảo Anh với phong cách trang điểm rất dễ thương.

Không sở hữu giọng ca nổi trội nhưng Bảo Anh luôn thu hút với gương mặt đẹp, dễ thương.


Bảo Anh thu hút với tông trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn.Phong cách dịu dàng, lãng mạn của cô ca sĩ xinh đẹp trong bộ ảnh đậm chất thu.

Video hướng dẫn trang điểm:


<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-28//TrangdiemBaoAnh_Xuat2_Mp4_001.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-28//TrangdiemBaoAnh_Xuat2_Mp4_001.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

<object xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18">
<param value="true" name="allowfullscreen">
<param value="always" name="allowscriptaccess">
<param value="opaque" name="wmode">
<param value="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-28//TrangdiemBaoAnh_Xuat2_Mp4_002.mp4&autostart=false" name="flashvars">
<param value="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf" name="src"><embed width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" flashvars="file= http://eva.vn/upload/4-2012/videoclip/2012-10-28//TrangdiemBaoAnh_Xuat2_Mp4_002.mp4&autostart=false" src="/clientscript/ckeditor/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf">
</object>

Ăn Mặc Đẹp theo EVA.VN