Khác nhau giữa đại lý hải quan và người khai thuê hải quan:
Đại lý hải quan:
1. Đại lý thủ tục hải quan bắt buộc phải đứng trên tờ khai với vai trò đại lý. Không những thế họ dừng chữ ký và đấu pháp nhân của mình để làm trên tờ khai.
2. Trách nhiệm của đại lý hải quan có mức độ cao hơn vì họ có dấu đứng trên tờ khai và những doanh nghiệp này cũng sẽ được đánh giá năng lực thường xuyên.
3 Đại lý hải quan phải có nhân viên được đào tạo và được tổng cục hải quan công nhận có chứng chỉ và biết về nghiệp vụ.

Trách nhiệm của người khai thuê hải quan:
Người khai thuê hải quan sử dụng giấy giới thiệu của chủ hàng để làm thủ tục hải quan. Vì họ không xuất hiện trong bất kỳ chứng từ hải quan nào cả.
Người khai thuê hải quan có trách nhiệm thấp hơn do họ không đứng tên trên bất kỳ giấy tờ hay chứng từ nào. Điều này khiến cho họ có ít trách nhiệm và người khai thuê hải quan có mức độ an toàn thấp hơn.
Người khai thuê hải quan chỉ cần biết về nghiệp vụ và được chủ hàng tin tưởng là có thể thực hiện.
Những lợi ích khi thuê đại lý hải quan:
Khi thuê đại lý hải quan, công ty không cần sử dụng chữ ký số của mình để duyệt hay gửi giấy như trước đây. Đại lý hải quan sẽ thực hiện trách nhiệm đó, họ sử dụng chữ ký của mình để điền và tờ khai.
Trách nhiệm và năng lực của đại lý hải quan cũng cao hơn so với người khai thuê. Cùng với đó là năng lực xử lí các vấn đề phát sinh tốt hơn, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi làm việc với các đơn vị này.
Quy định của nhà nước về Đại lý hải quan:
Theo thông tư 12/2015/TT-BTC quy định"Đại lý hải quan hay còn gọi là đại lí làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều khiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan, thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi chung là chủ hàng) thực hiện việc khai hải quan; nộp, xuất trình bộ hồ sơ hải quan có liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định và thực hiện toàn bộ hoặc một phần các công việc liên quan đến thủ tục hải quan theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với chủ hàng”.
Điều kiện để trở thành 1 đại lý hải quan:
Khoản 1 điều 20 Luật Hải Quan quy định về điều kiện để trở thành một đại lý hải quan:
+ Công ty có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý hải quan.
+ Công ty cần có ít nhật một nhân viên được đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.
+ Nhân viên phải tham gia khóa đào tạo theo quy định của Thông tư số 80/2011/TT-BTC.
+ Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều khiện khác theo quy định.
nguồn: http://lacco.com.vn/dai-li-hai-quan-...i-li-hai-quan/