Xã hội ngày càng phát triển, đây chính là thời cơ và thách thức cho các doanh nghiệp, dịch vụ thám tử điều tra doanh nghiệp - đối tác là một nhu cầu thực tiễn cần có trong hoạt động kinh doanh, cạnh tranh cũng như bảo hộ bản quyền.

Để đảm bảo quyền lợi cho chính các doanh nghiệp, phòng ngừa mọi rủi ro trước khi đàm phán ký kết hoặc giao thương với đối tác của mình, tìm hiểu thị trường, phòng chống hàng giả hàng nhái. Chúng tôi cung cấp 3 dịch vụ thám tử điều tra doanh nghiệp chất lượng để phục vụ từng nhu cầu của khách hàng trong kinh doanh.


Dịch vụ đánh giá và thẩm định đối tác hợp tác đầu tư, kinh doanh
Tìm kiếm thông tin, phân tích đánh giá các nguồn lực của đối tác.
Xác định các mối quan hệ, uy tín và ảnh hưởng của người đứng đầu, người điều hành trong doanh nghiệp.
Cung cấp thông tin để đánh giá năng lực các vị trí nhân sự cao cấp của đối tác.
Báo cáo tổng hợp phân tích thị phần, thị trường, khách hàng tiềm năng của đối tác trong các lĩnh vực hoạt động.
Báo cáo tổng hợp thông tin phân tích về năng lực tài chính của đối tác.
Cung cấp dịch vụ đại diện ủy quyền trong việc đánh giá, thẩm định đối tác kinh doanh.
Cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách hàng. dịch vụ thám tử chuyên nghiệp hà nội
Dịch vụ thám tử điều tra hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng cho doanh nghiệp
Cung cấp thông tin, bằng chứng phục vụ cho hoạt động quan hệ dân sự – kinh tế, thương mại.
Tìm kiếm và cung cấp thông tin trong việc ký kết hợp đồng với khách hàng trong lĩnh vực Dân sự – Kinh tế.
Điều tra và thông báo cho khách hàng nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn sự thất thoát, tiết lộ, đánh cắp thông tin.
Cung cấp thông tin về nguồn gốc xuất xứ của hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Kiểm tra thành phần có đúng chuẩn hay có chứa chất độc hại hay không. chi phí thuê thám tử theo dõi


Dịch vụ kiểm soát và thám tử điều tra thông tin nội bộ doanh nghiệp
Tìm kiếm chứng cứ, xác minh các vấn đề cạnh trạnh không lành mạnh trong doanh nghiệp.
Tìm kiếm, xác định các bằng chứng trong việc nhân viên cố tình thực hiện sai lệch các chính sách bán hàng, chính sách nhân sự, chính sách mua hàng trong doanh nghiệp.
Thám tử điều tra doanh nghiệp sẽ điều tra, thu thập thông tin về quan hệ nội bộ giữa các bộ phận gây ra những phát sinh và mẫu thuẫn nội bộ doanh nghiệp.
Thu thập các thông tin, chứng cứ trong nội bộ trực tiếp hoặc gián tiếp làm giảm uy tín, ảnh hưởng đến thương hiệu, thị phần khách hàng của doanh nghiệp.
Tư vấn và xử lý các mẫu thuẫn, lợi ích trong quan hệ giữa các cổ đông, các thành viên với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban điều hành, Ban kiểm soát…
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ và giám sát các hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán. Báo cáo độc lập với Hội đồng quản trị doanh nghiệp (hay Tổng giám đốc).
Cung cấp dịch vụ đại diện ủy quyền tiếp nhận, xử lý và giải quyết các tranh chấp, vi phạm, mẫu thuẫn trong nội bộ doanh nghiệp.
Cung cấp dịch vụ điều tra nội bộ theo từng yêu cầu, đối tượng, phạm vi của khách hàng doanh nghiệp.