Tự học quảng cáo Google Adwords là một trong những cách hiệu quả nhất để quảng cáo cho một lượng lớn người dùng . Với Adwords, bạn có thể quảng cáo không chỉ trên các trang tìm kiếm của Google.

Phần 1: Tự thiết lập quảng cáo Google Adwords của bạn

1. Tới trang chủ Adwords tại: adwords.google.com sau đó nhập email và chọn mật khẩu

2. Bấm “Tạo chiến dịch đầu tiên của bạn” nút.

3. Nhập ngân sách hàng ngày của bạn và đặt giá thầu của bạn

4. Viết văn bản quảng cáo của bạn, bạn sẽ tìm thấy chính mình trên “Thanh toán” tab và “đánh giá” tab

5. AdWords sẽ bắt đầu chạy quảng cáo của bạn trên Google ngay khi chiến dịch của bạn đã được kích hoạt

Phần 2: Xem kết quả của bạn

1. Quyết định các tiêu chí thành công của bạn. Làm thế nào bạn sẽ quyết định quảng cáo của bạn đang làm việc?

2. Xác nhận bạn có thể đo lường tiêu chí thành công của bạn.

3. Tìm CPA của bạn và xem lại nếu CPA của bạn là chấp nhận được.