A. KHÁI NIỆM nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại mà bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Trích theo Điều 284 Luật Thương Mại năm 2005

B. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC nhượng quyền thương mại

Thương nhân được phép hoạt động nhượng quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm. Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.
Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định này, chi tiết:

Hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

C. TÔI/DOANH NGHIỆP MUỐN nhượng quyền thương mại, PHẢI LÀM THẾ NÀO?

Bước 1: Xác định TÔI/DOANH NGHIỆP là ai, Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Luật đầu tư năm 2014 thì phân ra làm những trường hợp sau:

Nếu TÔI/DOANH NGHIỆP là Công ty nước ngoài (hay còn gọi là thương nhân nước ngoài) (là tổ chức/công ty/ thương nhân hoặc các chủ thể khác được thành lập và được phép kinh doanh theo quy định của nước nơi có trụ sở chính) thì PHẢI thực thiện thủ tục ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (theo hướng dẫn Bước 3)

Nếu TÔI/DOANH NGHIỆP là Hộ kinh doanh/ doanh nghiệp Việt Nam đã nhận nhượng quyền từ Công ty nước ngoài (hay còn gọi là thương nhân nước ngoài) nay muốn nhượng quyền thương mại lại cho bên thứ cấp thì PHẢI thực thiện thủ tục ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (theo hướng dẫn Bước 3)

Nếu TÔI/DOANH NGHIỆP là Hộ kinh doanh/ doanh nghiệp Việt Nam nay muốn nhượng quyền thương mại của mình cho các tổ chức khác thì thực thiện thủ tục thông báo (theo hướng dẫn Bước 3)

Bước 2: Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ sau:

Bản đề án/ phương án kinh doanh/ phương án quản lý hoặc bất kỳ loại tài liệu nội bộ nào trong đó có thể hiện các yếu tố : lĩnh vực hàng hóa dịch vụ kinh doanh, bí quyết, phương án kinh doanh, phương án nhân sự, khẩu hiệu, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo, các hình thức quản lý hệ thống...

Hồ sơ pháp lý như Giấy phép kinh doanh, Giấy phép con (nếu có), văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ

Dự thảo phương án quản lý hệ thống, hợp đồng nhượng quyền thương mại, bảng phí dịch vụ và các khoản phí khác...

Các giấy tờ, tài liệu, phần mềm quản lý khác mà doanh nghiệp cho rằng cần thiết để phục vụ hoạt động nhượng quyền của mình.

Bước 3: Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định:

Đối với các trường hợp đăng ký nêu trên, Quý khách có thể thực hiện theo quy định tại Mục 3 của Nghị định hướng dẫn ( link: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Th...ai-228569.aspx )

Đối với các trường hợp thông báo, Quý khách có thể thực hiện theo các mẫu báo cáo niêm yết tại website Sở Công Thương các tỉnh.

Trên đây là phần phân tích của Chúng tôi để Quý khách hiểu rõ hơn lĩnh vực này

Công ty Quốc Luật - Hãng tư vấn thành lập công ty uy tín tại Việt Nam.

Với đội ngũ gần 20 luật sư cùng nhiều chuyên viên tư vấn pháp lý có uy tín, có trình độ chuyên môn cao tốt nghiệp tại các trường danh tiếng trong nước và quốc tế, cùng sự nỗ lực và cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ pháp lý chất lượng, hiệu quả và phong cách tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm, Công ty Quốc Luật đã đồng hành và hỗ trợ các khách hàng của mình trong nhiều năm qua như là một nhà tư vấn pháp lý kinh doanh tin cậy, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.