Bạn không cần phải yêu cầu vợ hay một người thợ may về những công việc may vá đủ đơn giản để bạn có thể tự làm. Dưới đây là 5 bước đơn giản để bạn có thể tự xử lý những chiếc nút bị sút chỉ.


Hình ảnh: Chris Philpot
Bước 1: Bạn cần một đoạn dây chỉ chừng 12 inch, cẩn thận đánh dấu vị trí đầu tiên mà bạn muốn chiếc nút của mình nằm chính xác, sau đó xỏ chỉ qua cây kim. Để đánh dấu vị trí bạn có thể dùng phấn, viết, hay chính cây kim của bạn. Đầu tiên vạch một đoạn ngang chừng 1/8 inch, sau đó đánh dấu đoạn còn lại theo hình dấu cộng hay chữ thập. Làm tương tự cho những vị trí nút còn lại.


Hình ảnh: Chris Philpot
Bước 2: Giữ chiếc nút cách áo 1/8 inch sau đó dùng kim xỏ vào lỗ đầu tiên từ nút xuống xuyên qua áo và xỏ xuyên lên theo lỗ đối diện, làm tương tự cho 2 lỗ còn lại. Lặp lại thao tác này từ -5 lần.Hình ảnh: Chris Philpot
Bước 3: Quấn chỉ xunh quanh cột chỉ giữa nút và áo để tạo thành một bó chắc chắn.


Hình ảnh: Chris Philpot
Bước 4: Đẩy cây kim xuyên qua cột chỉ khoảng vài lần sau đó cắt chỉ gần xát cột chỉ. Để chắc chắn hơn bạn có thể cột thắt nút.

Bước 5: Hoàn thành.