Bạn cũng có thể mặc trồng một chiếc áo thun dài tay bên ngoài là hoàn thiện một phong cách thể thao và đi ngoài phố được rồi