Những bạn nữ thích sự đơn giản, cổ điển vẫn có thể áp dụng cách phối đồ này