Công ty hợp danh có những quy định về quản lý vốn khắt khe hơn so với các loại hình còn lại, bởi tính chất trách nhiệm cá nhân cao của các thành viên. Vậy cách huy động vốn của công ty hợp danh như thế nào? Bài viết sau sẽ phân tích cụ thể các cách công ty hợp danh huy động vốn để bạn đọc nắm rõ hơn.

Các đặc điểm cơ bản của công ty hợp danh
Theo luật doanh nghiệp Việt Nam, hiện có 5 loại hình doanh nghiệp phổ biến gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Mỗi loại hình có những quy định riêng về vốn điều lệ do tính chất và đặc điểm pháp lý khác nhau. Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có các đặc điểm cơ bản sau:

Công ty hợp danh phải có tối thiểu 2 thành viên, gọi là thành viên hợp danh, là đồng chủ sở hữu và cùng kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài ra có thể có thêm thành viên góp vốn;
Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân về các khoản nợ của công ty;
Thành viên góp vốn có thể là tổ chức hay cá nhân, và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp;
Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Như vậy, đây là những đặc điểm cơ bản nhất của công ty hợp danh theo quy định hiện hành tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều kiện để huy động vốn của công ty hợp danh
Thông thường, dễ gặp nhất chính là hình thức huy động vốn thông qua cổ phiếu, trái phiếu, … Tuy nhiên, căn cứ khoản 3 Điều 177 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào”. Như vậy, công ty hợp danh không được quyền huy động vốn. Vì bản chất của công ty hợp danh là đối nhân, coi trọng uy tín và sự tin tưởng giữa các thành viên với nhau. Đồng thời, thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn. Nếu pháp luật cho phép công ty hợp danh huy động vốn đồng nghĩa với việc người mua trở thành thành viên hợp danh của công ty và không phù hợp với các đặc điểm của loại hình này.

Cách huy động vốn của công ty hợp danh
Cách huy động vốn của công ty hợp danh
Cách thức huy động vốn của công ty hợp danh
Do công ty hợp danh không được huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán, nên khi có nhu cầu về vốn, công ty hợp danh chỉ được sử dụng hai phương thức sau:

Thứ nhất, để huy động vốn của công ty hợp danh là tăng vốn điều lệ. Cụ thể, công ty có thể yêu cầu các thành viên hiện tại đóng thêm vốn hoặc cho phép người mới tham gia góp vốn trở thành thành viên của công ty. Tuy nhiên, việc này cần có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả thành viên hợp danh và ít nhất 65% thành viên góp vốn. Công ty cũng phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về việc tăng vốn điều lệ. Đây là một trong những cách để công ty hợp danh huy động thêm vốn mà không cần phát hành chứng khoán.

Thứ hai, để huy động vốn là công ty hợp danh có thể vay nợ từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Công ty cũng có thể nhận viện trợ, sử dụng các hình thức tín dụng đặc biệt, liên doanh hoặc liên kết với đối tác. Tuy nhiên, việc vay nợ cần tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ công ty. Đồng thời, công ty cũng cần có sự đồng ý bằng văn bản của ít nhất 75% thành viên hợp danh và 65% thành viên góp vốn. Đây là một trong những phương thức huy động vốn mà công ty hợp danh có thể áp dụng.

Như vậy, công ty hợp danh có thể tăng vốn hoạt động thông qua hai phương thức huy động vốn là tăng vốn điều lệ và vay nợ. Cả hai cách này đều giúp công ty có thêm nguồn vốn để giải quyết những khó khăn trong kinh doanh do thiếu vốn. Tuy nhiên, chỉ có phương thức tăng vốn điều lệ mới thực sự làm tăng vốn chủ sở hữu của công ty. Còn vay nợ chỉ làm tăng vốn hoạt động tạm thời nhưng không làm thay đổi vốn điều lệ trên sổ sách của công ty.

Do hạn chế trong việc huy động vốn, công ty hợp danh thích hợp hơn với những ngành nghề kinh doanh không đòi hỏi nguồn vốn lớn hoặc đa dạng hoá ngành nghề. Thay vào đó, công ty hợp danh dựa vào sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trên uy tín và nhân thân. Vốn góp của các thành viên trong công ty hợp danh thường không nhiều và cũng không phải là yếu tố quyết định. Chính vì vậy, công ty hợp danh phù hợp hơn với các lĩnh vực kinh doanh quy mô nhỏ, đòi hỏi sự gắn kết giữa các cá nhân hơn là nguồn vốn lớn.

Để được tư vấn cụ thể quý khách hàng vui lòng thể liên hệ với Công ty luật Siglaw để được giải đáp nhanh nhất và chi tiết nhất:
Xem thêm: Gia hạn thẻ tạm trú của công ty luật siglaw.