Công Bố Ngày Diễn Tuần Lễ Thời Trang New York 2013, 2014, 2015


Chuỗi Ngày Diễn Ra Tuần Lễ Thời Trang New York


Bạn có thể theo dõi trực tiết được công bố tại NY Fashion Week live stream schedule
Bạn cũng sẽ rất sung sướng khi biết được lịch diễn ra Tuần Lễ Thời Trang New York trong vài năm tới
Và....hồi hội...chờ đợi...!

Tuần Lễ Thời Trang New York Xuân / Hè 2013
Ngày 6 Tháng 9 Năm 2012 – Ngày 13 Tháng 9 Năm 2012

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu / Đông 2013
Ngày 7 Tháng 2 Năm 2013 - Ngày 14 Tháng 2 Năm 2013

Tuần Lễ Thời Trang New York Xuân / Hè 2014
Ngày 5 Tháng 9 Năm 2013 - Ngày 12 Tháng 9 Năm 2013

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu / Đông 2014
Ngày 6 Tháng 2 Năm 2014 - Ngày 13 Tháng 2 Năm 2014

Tuần Lễ Thời Trang New York Xuân / Hè 2015
Ngày 4 Tháng 9 Năm 2014 - Ngày 11 Tháng 9 Năm 2014


Version English:

New York Fashion Week Spring / Summer 2013
September 6, 2012 – September 13, 2012

New York Fashion Week Fall / Winter 2013
February 7, 2013 – February 14, 2013

New York Fashion Week Spring / Summer 2014
September 5, 2013 – September 12, 2013

New York Fashion Week Fall / Winter 2014
February 6, 2014 – February 13, 2014

New York Fashion Week Spring / Summer 2015
September 4, 2014 – September 11, 2014

Nào hãy lên kế hoạch tốt để thưởng thức Tuần Lễ Thời Trang theo phong cách riêng của bạn!

<font size="1">Nguồn: newyorkfashionweeklive.com<div style="display:block">
<div>
  • David Beckham quảng cáo cho H&M - Sau ống...

</div>
</div>
<div style="display:block">
<div>
  • BCBGMAXAZRIA Thu 2012 – Sau ống kính</div>
</div></font>