Tôi Khánh mới vào diễn đàn, lên mạng xem có nhiều cách mặc không cần nịt, vậy có phù hợp không? Mặc như vậy cho những dịp nào?


<div style="display:block">
<div>
  • Quần ngắn vải tây mặc với áo gì?

</div>
</div>
<div style="display:block">
<div>
  • Băng đô có kết hợp chung với quần jean, áo...</div>
</div>